งานแสดงสินค้าไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 62 ไบเทค บางนา 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565

งานแสดงสินค้าไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 62 ไบเทค บางนา 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565


งานแสดงสินค้าไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 62 ไบเทค บางนา 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565

งานแสดงสินค้าออกบูธ Smart Watch Hcare Thailand – นาฬิกาเพื่อสุขภาพของคนไทย “สุขภาพดี ไม่มีสิ้นสุด”