งานแสดงสินค้าไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 60 ไบเทค บางนา วันที่ 25 – 28 พฤษจิกายน 2021

งานแสดงสินค้าไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 60 ไบเทค บางนา วันที่ 25 – 28 พฤษจิกายน 2021


งานแสดงสินค้าไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 60 ไบเทค บางนา วันที่ 25 – 28 พฤษจิกายน 2021

งานแสดงสินค้าออกบูธ Smart Watch Hcare Thailand – นาฬิกาเพื่อสุขภาพของคนไทย “สุขภาพดี ไม่มีสิ้นสุด”