ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

สมุนไพรพื้นบ้านของไทยที่หาได้ง่าย ช่วยดูแลสุขภาพและยังรักษาโรคความดันโลหิตสูงได้ดี “การไม่มีโรค

ความเครียด เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญของโรคความดันโลหิตสูง มีผลทำให้อาการจากโรครุนแรงเพิ่มขึ้น แพทย์ผู้

“โรคความดันโลหิตสูง” เพชฌฆาตแห่งความเงียบ (silence killer) ฉายานี้ได้มาเพราะ คนส่วนใหญ่มักไม่รู้ว่าต