ECG คืออะไร?

ECG คืออะไร?


ECG คืออะไร

คือ การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography) ด้วยการทดสอบเพื่อประเมินการทำงานของหัวใจ ตรวจหาความผิดปกติหรือความเสี่ยงต่อโรคที่มีผลเกี่ยวกับหัวใจ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โดยการตรวจวัดมีหลายวิธีไม่ว่าจะตรวจที่โรงพยาบาล ด้วยการติดจุดรับกระแสไฟฟ้า ที่ตำแหน่งบริเวณหน้าอก แขนและขา รวม 12 จุด หรือปัจจุบันมีวิธีที่ง่ายและกำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ คือการตรวจเช็คผ่านนาฬิกา Smart Watch เพื่อตรวจจับสัญญาณไฟฟ้า โดยไม่มีการส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกาย ก็สามารถแสดงผลความผิดปกติได้เช่นกัน

ECG บนนาฬิกาสมาร์ทวอทซ์ ทำงานอย่างไร 

เทคโนโลยีการตรวจวัดสัญญาณการใช้ ECG ด้วยสมาร์ทวอทซ์ เป็นการวัดผ่านแผ่นเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่ใต้ตัวเรือนของนาฬิกากับผิวหนังบริเวณแขน ซึ่งเป็นวิธีเช็คที่ง่ายและสะดวก สามารถตรวจเช็คคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้จริง ซึ่งข้อดีก็คือข้อมูลการวัดผลจะถูกบันทึกในแอปพลิเคชัน และสามารถเรียกดูย้อนหลังได้อีกด้วย ดังนั้นจึงมีประโยชน์ในการติดตามสถานะสุขภาพของผู้ใช้ได้จริง เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศและทุกวัย โดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุที่ทั้งมีและไม่มีโรคประจำตัว

ฟังก์ชั่นการวัด ECG ของ Hcare

โหมด ECG สามารถตรวจจับความผิดต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ เพื่อทราบถึงความเสี่ยงล่วงหน้าของอาการที่เกี่ยวกับโรคหัวใจ เช่น การที่หัวใจเต้นช้าหรือเร็วเกินไปและไม่สม่ำเสมอ อาจส่งผลไปถึงภาวะเสี่ยงต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคหัวใจ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปปรึกษาแพทย์ หากพบความผิดปกติ เพื่อตรวจสอบและวินิจฉัยการรักษาได้อย่างทันท่วงที 

 

อ้างอิง:

Varsha Vats, Hypertension Prevention: Try Cardamom To Control High Blood Pressure, Here’s How It Works. https://www.ndtv.com/health/

NHS, Electrocardiogram (ECG). https://www.nhs.uk/conditions/electrocardiogram

Johns Hopkins medicine, Electrocardiogram. https://www.hopkinsmedicine.org

Mayo Clinic, Electrocardiogram (ECG or EKG). https://www.mayoclinic.org