คู่มือการใช้งาน

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือวิธีการใช้งานนาฬิกาสุขภาพอัจฉจริยะ HCare ได้จากลิงค์ด้านล่างและเลือกให้ตรงกับรุ่นที่เลือกซื้อได้
คู่มือวิธีการใช้งานเป็นไฟล์ PDF