HCare Plus2

นาฬิกาสุขภาพ

ราคา : 17,990฿ 6,990฿

รายละเอียด
HCare Plus2 เป็นนาฬิกาสุขภาพที่เหมาะกับคนที่มีความดันโลหิตสูงและมีปัญหาโรคหัวใจ มาพร้อมเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ให้ความแม่นยำสูงสุด 95% ฟังก์ชันสุขภาพครบ วัดความดัน วัดน้ำตาล อัตราการเต้นของหัวใจ ออกซิเจน อุณหภูมิ อัตราการหายใจ และการนอนหลับ
จุดเด่นของรุ่นนี้ คือ ฟังก์ชันการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG ) ซึ่งมีเซ็นเซอร์สำหรับการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) โดยเฉพาะ ทำให้สามารถตรวจสอบการหัวใจได้ว่ามีการเต้นผิดจังหวะหรือไม่ พร้อมทั้งวินิจฉันด้วย AI อัจฉริยะ และดูผลกราฟกลุ่มโรคอาการผ่านแอปพลิเคชันได้
อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าวัดอัตโนมัติได้ทั้งค่าความดันโลหิต, ระดับน้ำตาล อัตราการเต้นของหัวใจ, ออกซิเจนในเลือด, อัตราการหายใจ และ อุณหูมิร่างกาย สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ผ่านแอปพลิเคชัน

คุณสมบัติ

คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)
ความดันโลหิต
ระดับน้ำตาล
อัตราการเต้นของหัวใจ
ออกซิเจนในเลือด
อุณหภูมิร่างกาย (วัดไข้)
อัตราการหายใจ (วัดปอด)
ติดตามการนอนหลับ
นับก้าว ระยะทาง
การเผาผลาญ (แคลอรี่)
ระบบวัดอัตโนมัติ
AI อัจฉริยะวิเคราะห์ผล ECG

คุณสมบัติ

ความดันโลหิต
ออกซิเจนในเลือด
อัตราการหายใจ (วัดปอด)
ติดตามการนอนหลับ
การเผาผลาญ (แคลอรี่)
AI อัจฉริยะวิเราะห์ผล ECG
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)
อุณหภูมิร่างกาย (วัดไข้)
อัตราการเต้นของหัวใจ
นับก้าว ระยะทาง
ระบบวัดอัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Copyright © 2021 HCare Thailand Official