Hcare ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ Best Product & AEC Quality Awards 2023

วันที่ 5 มีนาคม 2566 แบรนด์ Hcare  ได้รับคัดเลือกให้เป็นธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2566 ในรางวัล Best Product & AEC Quality Awards 2023 และได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานยอดเยี่ยมสู่อาเซียน

HCare award 2023 (2)
HCare award 2023 (4)
HCare award 2023 (5)

Copyright © 2021 HCare Thailand Official