HCare Wise​

นาฬิกาสุขภาพ

ราคา : 19,990฿ 6,990฿

รายละเอียด
HCare Wise เป็นนาฬิกาสุขภาพที่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาความดันโลหิตสูง ด้วยเทคโนโลยีการวัดแบบบีบรัดข้อมือ (Airpump) หลักการเดียวกับเครื่องวัดความดันต้นแขน ทำให้สามารถวัดค่าความดันโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำสูงสุด 98%
นอกจากนี้ยังมีเซนเซอร์ PPG ที่วัดค่าสุขภาพอื่นๆได้อีกด้วย เช่น วัดความดันโลหิตอัตราการเต้นของหัวใจ ออกซิเจนในเลือด อัตราการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย และคุณภาพการนอน
อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าวัดอัตโนมัติได้ทั้งค่าความดันโลหิต อัตราการเต้นหัวใจ ออกซิเจนในเลือด อัตราการหายใจ และอุณหภูมิร่างกาย สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ในแอปพลิเคชั่น

คุณสมบัติ

ความดันโลหิต(แรงบีบข้อมือ)
ความดันโลหิต(เซ็นเซอร์ PPG)
อัตราการเต้นของหัวใจ
ออกซิเจนในเลือด
อัตราการหายใจ
อุณหภูมิในร่างกาย
ติดตามการนอนหลับ
นับก้าว ระยะทาง
การเผาผลาญ (แคลอรี่)
ระบบวัดอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

ความดันโลหิต
ออกซิเจนในเลือด
อัตราการหายใจ (วัดปอด)
นับก้าว ระยะทาง
ระบบวัดอัตโนมัติ
อัตราการเต้นของหัวใจ
อุณหภูมิร่างกาย (วัดไข้)
ติดตามการนอนหลับ
การเผาผลาญ (แคลอรี่)
ออกกำลังกาย 16 ชนิดกีฬา

คุณสมบัติเพิ่มเติม

HCare Wise เป็นนาฬิกาที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการวัดความดันโลหิตด้วยแรงบีบข้อมือที่วัดความดันโลหิตเหมือนเครื่องวัดที่ต้นแขน ทำให้มีความแม่นยำถึง 98% มาพร้อมฟังก์ชันสุขภาพที่ครบในเรือนเดียว ทั้งอัตราการเต้นหัวใจ ออกซิเจนในเลือด อัตราการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย และการนอนหลับ

Copyright © 2021 HCare Thailand Official