ฟังก์ชั่นการใช้งาน

ความดันโลหิต
ออกซิเจนในเลือด
อัตราการหายใจ (วัดปอด)
ติดตามการนอนหลับ
การเผาผลาญ (แคลอรี่)
AI อัจฉริยะวิเราะห์ผล ECG
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)
อุณหภูมิร่างกาย (วัดไข้)
อัตราการเต้นของหัวใจ
นับก้าว ระยะทาง
ระบบวัดอัตโนมัติ

รีวิวจากผู้ใช้จริง

จุดจัดจำหน่าย

Copyright © 2021 HCare Thailand Official