ภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ (hypoxemia)

ภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ (hypoxemia)


ออกซิเจนในเลือดต่ำ เป็นภาวะหนึ่งที่พบได้บ่อย หากมีการเตรียมตัวและมีความรู้ในเบื้องต้นที่ดี จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการพิการและอัตราการตายจากการขาดออกซิเจนได้ทั้งต่อตัวเองและคนรอบตัว
ภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ (hypoxemia) คืออะไร?

ภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ หมายถึง แรงดันของออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าปกติ หรือค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดมีค่าน้อยกว่าปกติ โดยปกติความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจะอยู่ที่ 96 – 99% ของความอิ่มตัวสูงสุด หากต่ำกว่านี้จะทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายมากขึ้น

แต่ในบางกรณี ผู้ที่มีระดับออกซิเจนในเลือดต่ำเรื้อรัง จะไม่มีอาการของการขาดออกซิเจนแสดงออกมาให้เห็น เนื่องจากร่างกายได้มีการปรับตัวแล้ว เว้นแต่ระดับออกซิเจนในเลือดจะเริ่มต่ำกว่า 90%

บุคคลกลุ่มไหนเสี่ยงต่อภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ

โดยปกติออกซิเจนจะเข้าสู่ร่างกายด้วยการหายใจทางปอด ดังนั้นภาวะโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานระบบนี้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็น โรคปอด โรคที่เกี่ยวกับหลอดลม โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ โรคไต หรือภาวะน้ำท่วมปอด โรคในกลุ่มเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลโดยตรงที่ทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ เนื่องจากออกซิเจนไม่สามารถเข้าสู่ถุงลมได้ตามปกติ จึงทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ

ภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำมีผลอย่างไรต่อร่างกาย

เมื่อออกซิเจนในเลือดต่ำ เริ่มแรกเลยร่างกายจะพยายามปรับสมดุลในตัวเองเพื่อรักษาระดับออกซิเจนไม่ให้ต่ำลง โดยการหายใจที่เร็วขึ้น แรงขึ้น หัวใจจะเต้นเร็วและแรงขึ้น เพื่อพยายามสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆให้มากขึ้น ซึ่งความดันโลหิตก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย

หากยังไม่สามารถรักษาระดับออกซิเจนในเลือดให้เพียงพอไว้ได้ ก็จะส่งผลให้เซลล์ต่างๆทั่วร่างกายเริ่มทำงานผิดปกติ นำไปสู่ภาวะการเกิดของเสียในเซลล์มากขึ้น ความเป็นกรดในเซลล์ของร่างกายมากขึ้น จนในที่สุดเซลล์จะสูญเสียหน้าที่การทำงาน นั่นหมายความว่า การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายล้มเหลวนั่นเอง

อันตรายจากภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ

ผู้ป่วยที่มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำนานๆหรือเรื้อรัง จะส่งผลให้อวัยวะหรือเนื้อเยื่อต่างๆมีออกซิเจนต่ำ เกิดการเสื่อมหรือตายของเซลล์ในอวัยวะต่างๆ สังเกตเห็นได้จากการที่ผู้ป่วยมีอาการซึม การทำงานของสมองช้าลง  และอาจเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่ใช้วัดค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็น Smart watch หริอ Pulse oximeter เพียงแค่สวมใส่หรือจับไว้ที่ปลายนิ้วก็สามารถบอกค่าระดับออกซิเจนในเลือดได้แล้ว

ดังนั้นการวัดค่าออกซิเจนในเลือด เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เรารู้ได้ว่า ตัวเราเองหรือคนรอบข้างกำลังเสี่ยงอันตรายต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือไม่ มีความผิดปกติของร่างกายหรือเปล่า การตรวจด้วยอุปกรณ์ง่ายๆพวกนี้ เป็นการวินิจฉัยเบื้องต้นได้ดี หากพบว่ามีค่าที่ผิดปกติไป ก็จะทำให้เรารู้ตัวและเข้ารักษาได้โดยเร็ว ซึ่งจะช่วยลดโอกาสทั้งการเกิดความพิการและการเสียชีวิตได้มากยิ่งขึ้น