เลือกสินค้า


Space Black


-
+
Orange Salmon


-
+

Pacific Blue


-
+

เลือกไอเทมเสริม


สายสีดำ | 200฿

COMING SOON

สายสีฟ้า | 200฿

COMING SOON


สายสีส้ม | 200฿

COMING SOON

สายสีเขียว | 200฿

COMING SOON


สายสีกรมท่า | 200฿

COMING SOON

สายสีชมพู | 200฿

COMING SOON


สายสีม่วง | 200฿

COMING SOON


SET A | 499฿

COMING SOON

SET B | 599฿

COMING SOON


90% ของลูกค้ามักรับความคุ้มครองนี้เพิ่ม!


ข้อเสนอพิเศษ!! สำหรับคุณเท่านั้น

แผน A

599 บาท (ปกติ 690 บาท)
- คุ้มครองตัวเครื่อง ที่เกิดจาก Defect จากโรงงานภายใน 15 วัน
- คุ้มครองตัวเครื่อง ที่เกิดจากอาการ น้ำเข้า แบตเตอรี่เสื่อม และอุบัตเหตุ
- คุ้มครองอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมนาฬิกา
- สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนเครื่องใหม่ไม่เกิน 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี
- รับประกัน 1 ปี

-
+

แผน B

999 บาท (ปกติ 1,290 บาท)
- คุ้มครองตัวเครื่อง ที่เกิดจาก Defect จากโรงงานภายใน 15 วัน
- คุ้มครองตัวเครื่อง ที่เกิดจากอาการ น้ำเข้า แบตเตอรี่เสื่อม และอุบัตเหตุ
- คุ้มครองอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมนาฬิกา
- สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนเครื่องใหม่ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 2 ปี
- รับประกัน 2 ปี

-
+

เงื่อนไขการรับประกัน HCare Premium
- HCare Premium จะให้ความคุ้มครองเฉพาะนาฬิกาภายในแบรนด์ HCare เรือนที่ซื้อเท่านั้น
- เพิ่มความคุ้มครองจาก 1 ปี เป็น 2 ปี นับจากวันที่สั่งซื้อ
- คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ (ครอบคลุมตามเงื่อนไขการรับประกันที่บริษัทกำหนด)
- รับบริการความช่วยเหลือจากแผนก IT
- จำกัดสิทธิ์ในการซื้อความคุ้มครอง HCare เฉพาะการซื้อพร้อมกับนาฬิกาเท่านั้น ไม่สามารถซื้อย้อนหลังได้
- กรณีวัดค่าไม่ตรง จะไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกัน เนื่องจากสินค้าชนิดนี้ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ ค่าที่ได้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการวินิจฉัยได้แต่อย่างใด
- เมื่อสินค้าถูกเปิดใช้งานแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน การเปลี่ยนรุ่น การเปลี่ยนสี การคืนเนื่องจากความไม่พอใจของลูกค้า หรือสินค้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยถือว่าลูกค้าได้ทำความเข้าใจคุณสมบัติของสินค้าที่สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
ยอดรวม :
ที่อยู่ผู้รับ

รอสักครู่ กำลังโหลดฐานข้อมูล...