HCare Plus

นาฬิกาสุขภาพ

ราคา : 13,900฿ 5,990฿

รายละเอียด
HCare Plus เป็นนาฬิกาสุขภาพที่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงและมีปัญหาโรคหัวใจโดย มาพร้อมเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ทำให้การวัดความดันโลหิตและค่าสุขภาพอื่นๆ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ, ออกซิเจนในเลือด, อัตราการหายใจ และ อุณหภูมิร่างกาย
นอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์สำหรับการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) โดยเฉพาะ ทำให้สามารถตรวจสอบการหัวใจได้ว่ามีการเต้นผิดจังหวะหรือไม่ พร้อมทั้งการวินิจฉันด้วย AI อัจฉริยะ การเต้นของหัวใจที่วัดได้อยู่ในกลุ่มความผิดปกติหรือไม่
อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าวัดอัตโนมัติได้ทั้งค่าความดันโลหิต, อัตราการเต้นของหัวใจ, ออกซิเจนในเลือด, อัตราการหายใจ และ อุณหูมิร่างกาย สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ในแอปพลิเคชั่นได้

คุณสมบัติ

ความดันโลหิต
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)
ออกซิเจนในเลือด
อุณหภูมิร่างกาย (วัดไข้)
อัตราการหายใจ (วัดปอด)
อัตราการเต้นของหัวใจ
ติดตามการนอนหลับ
นับก้าว ระยะทาง
การเผาผลาญ (แคลอรี่)
ระบบวัดอัตโนมัติ
AI อัจฉริยะวิเราะห์ผล ECG

คุณสมบัติ

ความดันโลหิต
ออกซิเจนในเลือด
อัตราการหายใจ (วัดปอด)
ติดตามการนอนหลับ
การเผาผลาญ (แคลอรี่)
AI อัจฉริยะวิเราะห์ผล ECG
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)
อุณหภูมิร่างกาย (วัดไข้)
อัตราการเต้นของหัวใจ
นับก้าว ระยะทาง
ระบบวัดอัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Copyright © 2021 HCare Thailand Official