HCare Plus

นาฬิกาสุขภาพ

ราคา : 13,900฿ 5,990฿

รายละเอียด
HCare Plus เป็นนาฬิกาสุขภาพที่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงและมีปัญหาโรคหัวใจโดย มาพร้อมเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ทำให้การวัดความดันโลหิตและค่าสุขภาพอื่นๆ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ, ออกซิเจนในเลือด, อัตราการหายใจ และ อุณหภูมิร่างกาย
นอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์สำหรับการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) โดยเฉพาะ ทำให้สามารถตรวจสอบการหัวใจได้ว่ามีการเต้นผิดจังหวะหรือไม่ พร้อมทั้งการวินิจฉันด้วย AI อัจฉริยะ การเต้นของหัวใจที่วัดได้อยู่ในกลุ่มความผิดปกติหรือไม่
อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าวัดอัตโนมัติได้ทั้งค่าความดันโลหิต, อัตราการเต้นของหัวใจ, ออกซิเจนในเลือด, อัตราการหายใจ และ อุณหูมิร่างกาย สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ในแอปพลิเคชั่นได้

คุณสมบัติ

ความดันโลหิต
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)
ออกซิเจนในเลือด
อุณหภูมิร่างกาย (วัดไข้)
อัตราการหายใจ (วัดปอด)
อัตราการเต้นของหัวใจ
ติดตามการนอนหลับ
นับก้าว ระยะทาง
การเผาผลาญ (แคลอรี่)
ระบบวัดอัตโนมัติ
AI อัจฉริยะวิเราะห์ผล ECG

คุณสมบัติ

ความดันโลหิต
ออกซิเจนในเลือด
อัตราการหายใจ (วัดปอด)
ติดตามการนอนหลับ
การเผาผลาญ (แคลอรี่)
AI อัจฉริยะวิเราะห์ผล ECG
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)
อุณหภูมิร่างกาย (วัดไข้)
อัตราการเต้นของหัวใจ
นับก้าว ระยะทาง
ระบบวัดอัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

HCare Plus นาฬิกาสุขภาพวัดความดันโลหิต วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) วัดออกซิเจนในเลือด เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ

คุณสมบัติ

HCare Plus เป็นนาฬิกาที่ผลิตขึ้นเพื่อติดตามสุขภาพ โดยเฉพาะการวัดความดันโลหิต การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) และการวัดออกซิเจนในเลือด จากการพัฒนากว่า 4 ปี ทำให้ HCare Plus กลายเป็นนาฬิกาที่มีฟังก์ชั่นสุขภาพมากที่สุดในท้องตลาด รวมทั้งมีแม่นยำสูงถึง 95% ทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้จำนวนมากในไต้หวัน

วัดความดันโลหิต

เปลี่ยนการวัดความดันโลหิตแบบเดิม ที่ทั้งเจ็บแขนและพกพาลำบาก

ด้วย HCARE Plus การวัดความดันโลหิตก็จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)

เช็คก่อนเป็นโรคหัวใจ ด้วยฟังก์ชั่นวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เช่นเดียวกับในโรงพยาบาล สามารถวัดได้ได้ทันทีที่มีอาการ เพื่อเก็บค่ากราฟไว้เป็นข้อมูลต่อไป พร้อมทั้ง AI อัจฉริยะ
สำหรับวิเคราห์ผลการวัดเบื้องต้น

การวัดออกซิเจนในเลือด (SPO2)

ตรวจสอบการทำงานของปอดด้วยฟังก์ชั่นการวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด โดยใช้เซนเซอร์ Infrared แสงสีแดง ซึ่งเป็นเทคโนโลนีเดียวกับเครื่อง Pulse Oximeter ทำให้มีความแม่นยำไม่ต่างกัน

การวัดอุณหภูมิร่างกาย

วัดไข้ได้ง่ายๆ พร้อมทั้งระบบการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิร่างกายเกินกำหนด

อีกหนึ่งตัวช่วยในการเช็คสุขภาพในยุคโรคโควิด-19 ยังระบาด

การวัดอัตราการหายใจ

ตรวจสอบการทำงานของปอดด้วยการวัดอัตราการหายใจ ทำให้ทราบแนวโน้มว่าปอดทำงานหนักหรือไม่ หากมีค่าสูงโดยที่ไม่ได้ใช้แรงมาก ก็มีโอกาสที่ Covid-19 จะลงปอดได้

ติดตามการนอนหลับ

เพื่อประเมินคุณภาพของการพักผ่อน HCare Plus จึงมีการติดตามการนอนหลับ

เพื่อประเมินคุณภาพการนอน โดยแยกการหลับตื้น หลับลึก และการตื่นระหว่างนอน