ติดตามการเคลมสินค้า

รหัสเคลม :

🎉 กรุณาจัดส่งสินค้าเคลมกลับมาตามแบบฟอร์มนี้
ชื่อผู้รับ: Hcare thailand (รหัสเคลม )
ที่อยู่: 1199 อาคารปียวรรณ ชั้น 2 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทร: 02-026-3581
❗️ สำคัญมาก ❗️
1. กรุณาระบุรหัสส่งเคลม มิฉะนั้นจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเคลมสินค้า
2. กรุณาจัดส่งสินค้ากลับมาทั้งกล่อง รวมทั้งอุปกรณ์ชาร์จ (ยกเว้นอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของร้าน ทางร้านจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใดๆต่อสินค้าที่ไม่ใช่ของทางร้าน )
3. หากสินค้าใช้งานแล้ว กรุณาทำความสะอาดสินค้าก่อนจัดส่ง
4. ระยะเวลาในการเคลม ประมาณ 3-5 วันทำการ ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับบริษัทขนส่ง
ชื่อลูกค้า
วันที่แจ้งเคลม
สินค้าเคลม
สถานะการเคลม
รอดำเนินการ
ขนส่ง
รหัสติดตามสินค้า