เงื่อนไขการรับประกัน HCare

โปรดทราบ: ลูกค้าโปรดอ่านเงื่อนไขการรับประกันและการเคลมสินค้าตามด้านล่าง เมื่อลูกค้าได้สั่งซื้อและเปิดอ่านหน้านี้แล้วถือว่าลูกค้าได้ยอมรับเงื่อนไขการรับประกันและการเคลมสินค้าของบริษัท ซึ่งมีผลผูกพันธ์ตามกฎหมายนับตั้งแต่นี้ไป
สินค้าของทาง HCare เป็นสินค้าใหม่ทุกชิ้น และเมื่อท่านได้รับสินค้าตามที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อไว้โปรดตรวจสอบ:
 • สินค้าเป็นไปตามที่สั่ง ทั้งรุ่น สี และจำนวน
 • สินค้า และอุปกรณ์เสริมครบชุดหรือไม่
 • สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้ ไม่มีร่องรอยการความเสียหาย เช่นการงัดแงะ บุบ รอยร้าว ไหม้
เงี่อนไขการรับประกันสินค้า
**สินค้าเมื่อซื้อและถึงมือผู้รับแล้ว,ลูกค้าได้ทำการเปิดกล่องใช้แล้ว บริษัทไม่คืนเงินทุกกรณี***
ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ภายใน 7 วัน(นับจากสินค้าถึงมือผู้รับ) ตามเงี่อนไขที่กำหนดข้างล่างนี้เท่านั้น โดยสามารถอ้างอิงจากหมายเลขใบสั่งซื้อ,ชื่อหรือเบอร์โทรผู้ซื้อต้องตรงกับฐานข้อมูลหรือใบเสร็จจากทางบริษัทฯ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกัน กรณีผู้เคลมไม่สามารถระบุข้อมูลผู้ซื้อจากทางบริษัทได้)
บริษัทรับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่อง ของการผลิตจากโรงงาน หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตฐาน กล่าวคือลักษณะผิดปกติที่เกิดจาก
 • อุปกรณ์ตัวแบตเตอรี่ที่เกิดจากการผลิตของโรงงาน ซึ่งมิได้เกิดจากการหัก/คดงอ/แตก/เสื่อม คือ ชาร์จไฟไม่เข้าครั้งแรกเท่านั้น
 • ตัวเซนเซอร์ของนาฬิกาไม่สามารถวัดค่าได้หรือหน้าจอ LED ทำงานผิดปกติที่เกิดจากการผลิตของโรงงาน ไม่ใช่จากตัวผู้ใช้งานทำเสียหายเอง
 • ตัวนาฬิกาไม่สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth กับโทรศัพท์ได้ จากตัวส่งสัญญาณ Bluetooth มีปัญหาเท่านั้น (กรุณาเช็คโทรศัพท์ว่าเป็น iOS 8.0 หรือ Android 4.4 ขึ้นไปเท่านั้น)
 • การประกันนี้ไม่รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น เช่น connector, สาย Micro USB
 เงือนไขการรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการใช้งานที่ผิดปกติ, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การตกหล่น บุบ มีรอยงัดแงะเครื่อง, น้ำเข้า, ไฟฟ้าช๊อต, สินค้าแตกหักจากตัวผู้ใช้เอง, แบตเตอรี่เสื่อมตามกาลเวลา การซ่อมแซม หรือ การดัดแปลงจากช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนจากทางเรา, ปัญหาค่าที่ได้วัดไม่ตรง รวมถึงไม่รับเคลมจากปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับตัวแอพพลิเคชั่นมือถือ
ตัวอย่างที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขประกัน
 • อุปกรณ์เสียหายจากการใช้งานของลูกค้า อุปกรณ์หักชำรุด ทำตกกระแทก ตัวเรือนอ้าออกจากการง้างหรือแงะแรงเกินไป
 • ตกนํ้า เปียกนํ้าและซ็อตจนใช้งานไม่ได้ (ถึงแม้อุปกรณ์จะกันน้ำมาตรฐาน IP67/IP68 แต่ก็มีความเสี่ยงน้ำเข้าได้ กรณีที่ใส่นาฬิกากับสายไม่แน่น ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบและความเสี่ยงของผู้ใช้เองหากจะนำนาฬิกาลงน้ำ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันหากกรณีน้ำเข้าทุกกรณี)
 • นำไปดัดแปลง และใช้งานแบบผิดวิธี
 • การกระทำที่ทำให้สายหัก คดงอ สายชำรุดจากการใช้งาน
 • ปุ่ม Power ยุบจากการใช้งานแรงเกินไป
 • ช่อง USB หรือสายชาร์จเบี้ยวหรือหักจากการใช้งาน
 • ใช้ไปนานๆแล้วแบตเตอรี่นาฬิกาเสื่อมตามกาลเวลา (เหมือนกับกรณีแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ)
 • ปัญหาค่าที่ได้วัดไม่ตรง (เนื่องจากมีหลากหลายปัจจัยในการวัดค่า จึงพิสูจน์ยาก และสินค้าเราไม่ใช่เครื่องมือแพทย์เป็นแค่ gadget ค่าที่วัดได้จึงไม่สามารถใช้ไปอ้างอิงในการรักษาได้ ใช้เพื่อติดตามการเปลี่ยนสุขภาพประจำวันเท่านั้น)
 • ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกับตัวแอพพลิเคชั่น เช่นวัดการนอนไม่ได้ หรือ ข้อมูลไม่ส่งไปที่มือถือ (เนื่องจาก Application บนมือถือมีการอัพเดตเพื่อแก้ปัญหาทุกเดือนอยู่แล้ว บางครั้งบางอัพเดต อาจเกิดปัญหาในส่วนอื่นอยู่บ้าง เหมือนโปรแกรมมือถือทั่วป เมื่อลูกค้าพบปัญหาสามารถแจ้งเข้ามาได้ ทางวิศวกรจะอัพเดตแอพลิเคชั่นเพื่อแก้ไขปัญหาทุกเดือนอยู่แล้วครับ ทางเราแนะนำให้อัพเดต Application ให้เป็นรุ่นใหม่เสมอ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา)
 • ปัญหาตัวนาฬิกาไม่สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth กับโทรศัพท์เหตุจาก ผู้ใช้พยายามเชื่อมต่อนาฬิกากับโทรศัพท์ที่ไม่รองรับ เช่น Samsung hero, Nokia 3310 หรือ iOS ต่ำกว่า8.0 หรือ Android 4.4 ลงมา กรณีนี้ไม่สามามารถเคลมได้
ภายในระยะเวลา 7 วัน (นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า)
เมื่อลูกค้าได้รับนาฬิกาและพบข้อบกพร่องทันที ทางเรายินดีรับเคลมเปลี่ยนสินค้าใหม่ทันทีสำหรับกรณีต่อไปนี้เท่านั้น:
 • สินค้าประกอบไม่เรียบร้อย หรือมีตำหนิ
 • ตัวนาฬิกามีข้อบกพร่อง เช่นช่อง ชาร์จไฟไม่เข้า, ไฟ LED ไม่ติด หรือปุ่ม Power มีปัญหาในการใช้งานครั้งแรก
 • ตัวนาฬิกาไม่สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth กับโทรศัพท์ได้ จากตัวส่งสัญญาณ Bluetooth มีปัญหา (กรุณาเช็คโทรศัพท์ว่าเป็น iOS 8.0 หรือ Android 4.4 ขึ้นไปเท่านั้น)
สำหรับสินค้าที่อยู่ในระยะประกัน 7 วัน และมีความจำเป็นต้องส่งกลับ กรุณาส่งกล่องมาในสภาพสมบูรณ์ด้วยและรวมถึงสายชาร์จ(ถ้ามี) (หากไม่มีกล่องสภาพสมบูรณ์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเคลมให้ได้) ทางเรายินดีออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกลับมาและส่งคืนให้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน ในกรณีที่สินค้าไม่เป็นตามเงื่อนไขที่ระบุ และหากเกินระยะเวลาดังกล่าว สินค้าก็จะอยู่ตามเงื่อนไขการเคลมสินค้าระยะ 1 ปี ตามข้างล่างนี้
ภายในระยะเวลา 7 วัน – 1 ปี (นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า)
 • ตัวเซนเซอร์ของนาฬิกาไม่สามารถวัดค่าได้หรือหน้าจอ LED ทำงานผิดปกติที่ไม่ใช่จากตัวผู้ใช้งานทำเสียหายเอง
 • ลูกค้าสามารถส่งซ่อมกับทางบริษัทได้ โดยจะมีค่าใช้จ่ายอะไหล่และค่าแรงสำหรับการซ่อม (ราคาขึ้นอยู่กับชนิดของอะไหล่) กรณีนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่หรือเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นได้
การรับประกันถือเป็นสิ้นสุดเมื่อ
 • กล่องบรรจุสินค้าขาดหรือชํารุด
 • สินค้าที่เสียหายเนื่องจากการใช้ผิดวิธีหรือมีการดัดแปลง
 • สินค้าที่ชารุดเนื่องจากอุบัติเหตุหรือจากเหตุการณ์การใช้งาน เช่น ทำตก โดนนํ้า เปียกน้ำ (ถึงแม้อุปกรณ์จะกันน้ำมาตรฐาน IP67/IP68 แต่ก็มีความเสี่ยงน้ำเข้าได้ กรณีที่ใส่นาฬิกากับสายไม่แน่น ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบและความเสี่ยงของผู้ใช้เองหากจะนำนาฬิกาลงน้ำ)  ไฟไหม้ รวมถึงมีร่องรอยชำรุด ขีดข่วน รอยถลอก ตกหัก แตกหัก จากการใช้งานของลูกค้า
การเคลมสินค้า
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเคลม/เปลี่ยนสินค้า ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้าว่าอยู่ตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้นหรือไม่ และลูกค้าสามารถแจ้งได้ตามระบบเคลมสินค้าทางช่องทางดังต่อไปนี้:
    Website: https://www.hcarethailand.com/repair/
โปรดระบุชื่อที่ลูกค้าใช้ในการสั่งซื้อ หรือรหัสการสั่งซื้อ หรือใบเสร็จของสินค้า พร้อมกับระบุปัญหาที่พบ เช่น ชาร์จไฟไม่ได้
หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลครบถ้วน ทางเราจะติดต่อกลับ และแนะนำขั้นตอนต่อไป
ในกรณีที่ลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับ บริษัทไม่มีนโยบายในการจ่ายค่าจัดส่งให้ลูกค้าทุกกรณี
ภายในกล่องที่ส่งมา โปรดระบุชื่อลูกค้าที่ใช้ในการสั่งซื้อ หรือรหัสการสั่งซื้อ ที่อยู่ที่ต้องการให้สินค้าส่งกลับ และแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น
หลังจากที่ทางเราได้ทำการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งใช้เวลา 1-5 วัน (ขึ้นอยู่ต่ออาการ) และพร้อมที่จะส่งสินค้าใหม่ให้กับทางลูกค้า ทางเราจะส่งสินค้าไปตามที่อยู่ที่ระบุใว้ หากไม่แจ้งที่อยู่ทางเราจะส่งกลับไปตามที่อยู่ที่ระบุบนกล่องพัสดุที่ส่งมา
กรณีไม่พอใจสินค้า กรุณาติดต่อกับบริษัทโดยตรง การโพสข้อความหรือรูปในโซเชียลหรืออินเตอร์เน็ตในลักษณะการประจานหรือว่าร้ายใส่ความ ไม่ใช่การแก้ปัญหาและอาจส่งผลให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัททำการฟ้องร้องดำเนินคดี พรบ.คอมพิวเตอร์ได้
สินค้าของทาง HCare เป็นของแท้ 100% จากทางบริษัทรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น บริษัทยินดีให้บริการครับ

Copyright © 2021 HCare Thailand Official