HCare Wise​

นาฬิกาสุขภาพ

ราคา : 19,990฿ 6,990฿

รายละเอียด
HCare Wise เป็นนาฬิกาสุขภาพที่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาความดันโลหิตสูง มาพร้อมกับเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ทำให้ติดตามค่าความดันโลหิตและค่าสุขภาพอื่นๆได้ เช่นอัตราการเต้นของหัวใจ ออกซิเจนในเลือด อัตราการหายใจ และอุณหภูมิร่างกาย
นอกจากนี้ยังมีสายปั๊มลมสำหรับวัดความดันโลหิตด้วยแรงบีบข้อมือ หลักการเดียวกับเครื่องวัดความดันต้นแขน ทำให้สามารถวัดค่าความดันโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความแม่นยำสูงถึง 98%
อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าวัดอัตโนมัติได้ทั้งค่าความดันโลหิต อัตราการเต้นหัวใจ ออกซิเจนในเลือด อัตราการหายใจ และอุณหภูมิร่างกาย สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ในแอปพลิเคชั่น

คุณสมบัติ

ความดันโลหิต(แรงบีบข้อมือ)
ความดันโลหิต(เซ็นเซอร์ PPG)
อัตราการเต้นของหัวใจ
ออกซิเจนในเลือด
อัตราการหายใจ
อุณหภูมิในร่างกาย
ติดตามการนอนหลับ
นับก้าว ระยะทาง
การเผาผลาญ (แคลอรี่)
ระบบวัดอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

ความดันโลหิต
ออกซิเจนในเลือด
อัตราการหายใจ (วัดปอด)
นับก้าว ระยะทาง
ระบบวัดอัตโนมัติ
อัตราการเต้นของหัวใจ
อุณหภูมิร่างกาย (วัดไข้)
ติดตามการนอนหลับ
การเผาผลาญ (แคลอรี่)
ออกกำลังกาย 16 ชนิดกีฬา

คุณสมบัติเพิ่มเติม

HCare Wise เป็นนาฬิกาที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการวัดความดันโลหิตด้วยแรงบีบข้อมือที่วัดความดันโลหิตเหมือนเครื่องวัดที่ต้นแขน ทำให้มีความแม่นยำถึง 98% มาพร้อมฟังก์ชันสุขภาพที่ครบในเรือนเดียว ทั้งอัตราการเต้นหัวใจ ออกซิเจนในเลือด อัตราการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย และการนอนหลับ

วัดความดันโลหิตแบบ 2 in 1

สามารถเลือกวัดความดันโลหิตด้วยแรงบีบข้อมือและเซ็นเซอร์ PPG ได้ในเรือนเดียว

เปลี่ยนการวัดความดันโลหิตแบบเดิม ให้แม่นยำและง่ายสำหรับคุณ

วัดอัตราการเต้นหัวใจ

เช็คสุขภาพหัวใจได้ตลอดเวลา มีระบบวัดอัตโนมัติ

พร้อมบันทึกค่ากราฟในแอปพลิเคชั่น สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้

การวัดออกซิเจนในเลือด

ตรวจสอบการทำงานของปอดด้วยฟังก์ชั่นการวัดค่าออกซิเจนในเลือด

ซึ่งเป็นเทคโนโลนีเดียวกันกับเครื่อง Pulse Oximeter ทำให้มีความแม่นยำไม่ต่างกัน

การวัดอุณหภูมิร่างกาย

วัดไข้ได้ง่ายๆ พร้อมทั้งระบบการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิร่างกายเกินกำหนด

อีกหนึ่งตัวช่วยในการเช็คสุขภาพในยุคที่เต็มไปด้วยโรคระบาด

การวัดอัตราการหายใจ

ตรวจสอบการทำงานของปอดด้วยการวัดอัตราการหายใจ

ทำให้ทราบแนวโน้มว่าปอดทำงานเป็นปกติหรือไม่ หากมีค่าสูง

โดยที่ไม่ได้ใช้แรงมาก อาจแสดงถึงความผิดปกติของปอดได้

ติดตามการนอนหลับ

เพื่อประเมินคุณภาพของการพักผ่อน HCare Wise มีฟังก์ชันติดตามการนอนหลับ

เพื่อประเมินคุณภาพการนอน โดยแยกการหลับตื้น หลับลึก และการตื่นระหว่างนอน